Giá trị cốt lõi

  1. KHÁCH HÀNG: PTV luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, sự thành công của khách hàng là sự thành công của PTV;
  2. ĐỐI TÁC: Mối quan hệ hài hòa về lợi ích và tôn trọng nhau được xem là nền tảng bền vững kết nối cùng nhau đi đến thành công;
  3. NGƯỜI LAO ĐỘNG: PTV xác định người lao động là tài sản quí báu, đoàn kết, thân thiện của đội ngũ nhân viên là nội lực quan trọng giúp cho sự phát triển của PTV trở nên bền vững trong tương lai.
  4. MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG: PTV luôn sẻ chia một phần trách nhiệm với cộng đồng về vấn đề môi trường, mọi hoạt động đều quan tâm đến mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững do VẬY PTV luôn áp dụng các biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật tối ưu và sử dụng vật liệu tiết kiệm, thân thiện nhất với môi trường.