Công ty thành viên

Công ty Cổ phần PTV Việt Nam

Số 386/24A đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : (+84 236) 3619179 Fax: (+84 236) 3619179
Website: www.vinaptv.com, www.ptvvienam.com
Email: vinaptv@gmail.com

Công ty TNHH PTV Media

Số 551 đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: www.ptvmedia.vn, www.ptvmedia.asia
Email : ptvmediavn@gmail.com, even@ptvmedia.com

Chi nhánh tại Quảng Nam & Nhà Xưởng

Lô 8B12 đường Phan Thanh Giáng, phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Website: www.ptvquannam.com
Email : ptvquangnam@gmail.com