Định hướng phát triển

“KẾT NỐI GIÁ TRỊ, KIẾN TẠO THÀNH CÔNG”

Hướng đến mục tiêu trở thành Công ty top 500 tại khu vực miền Trung, PTV đang từng bước xây dựng và kiện toàn đội ngũ có trình độ, đam mê công việc, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo những cách làm mới đột phát trong lao động sản xuất. Đây cũng chính là động lực và mang lại hiệu ích cao nhất cho khách hàng.

Quan niệm kinh doanh lâu dài, bền vững, uy tín và có định hướng, PTV luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác và sẵn sàng chào đón các đối tác trong và ngoài nước cùng phát triển, tham gia dự án, kết nối đầu tư trên cơ sở bình đẳng, thân thiện, hài hòa và chia sẽ lợi ích.