Dự án - Cầu treo dân sinh ĐẮK GIĂNG – LÀO

Cầu treo dân sinh ĐẮK GIĂNG – LÀO


Mô tả dự án
Tên dự án Cầu treo dân sinh
Loại công trình Công trình giao thông
Địa điểm xây dựng Huyện Đăk Giăng – Nước CHDCND Lào
Chủ đầu tư Công ty CP TĐ Xêkaman 3
Đơn vị QLDA Công ty CP TĐ Xêkaman 3
Giới thiệu dự án Công trình được triển khai thi công 2013; Công trình đư­ợc xây dựng Huyện Đăk Giăng – Nước CHDCND Lào cầu nối đi vào khu dân cư phía hạ lưu nhà máy điện Xêkaman 3.
Vai trò tham gia(*) Quản lý kỹ thuật thi công.
Hạng mục Cầu treo dân sinh
Giai đoạn Quí 3/2013