Dự án - Công trình nhà kho chứa dầu thủy điện Sông Bung 4

Công trình nhà kho chứa dầu thủy điện Sông Bung 4


Mô tả dự án
Tên dự án Thủy điện Sông Bung 4
Loại công trình Công trình Công Nghiệp
Địa điểm xây dựng Huyện Nam  Giang  – Tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư Gienco 2
Đơn vị QLDA Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4
Giới thiệu dự án Công trình được thi công quý III/2017, là hạng mục quan trọng trong nhiệm vụ vận hành sản xuất của thủy điện, hạng mục này là kho dầu dự phòng và trung chuyển các thiết bị khác giữa nhà máy và công trình đầu mối.
Vai trò tham gia Nhà thầu phụ thi công
Hạng mục thi công Cơ khí phần mái và phụ trợ
 

Giai đoạn

 

Hoàn thành Quí II/2017