Dự án - Nhà kho dự phòng thủy điện A Lưới

Nhà kho dự phòng thủy điện A Lưới


Mô tả dự án
Tên dự án Thủy điện A Lưới
Loại công trình Công trình Công Nghiệp
Địa điểm xây dựng Huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư Công  ty CP Thủy Điện Miền Trung
Đơn vị QLDA Công  ty CP Thủy Điện Miền Trung
Giới thiệu dự án Công trình được thi công quý III/2017, là hạng mục quan trọng trong nhiệm vụ vận hành sản xuất của thủy điện, hạng mục này là kho vật tư thiết bị dự phòng và trung chuyển các thiết bị khác giữa nhà máy..
Vai trò tham gia Nhà thầu phụ thi công
Hạng mục thi công Toàn bộ Nhà thép tiền chế Cơ khí phụ trợ.
 

Giai đoạn

 

Hoàn thành Quí III/2017