Dự án - Khu dịch vụ hậu cần phục vụ cho các dự án năng lượng