Dự án - Nhà máy thủy điện DA KRÔNG 1

Nhà máy thủy điện DA KRÔNG 1


Mô tả dự án
Tên dự án NM thủy điện Đa Krông 1
Loại công trình Công trình thủy điện
Địa điểm xây dựng Huyện Đa Krông  – Tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Điện Lực 3
Đơn vị QLDA Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Đầu tư Điện Lực 3
Giới thiệu dự án Dự án được triển khai năm 2010, Công suất lắp đặt 12 MW, gồm 02 tổ máy. Công trình được xây dựng trên sông Đa Krông, nhà máy phát điện được xây dựng tại xã Húc Nghì Huyện Đa Krông  – Tỉnh Quảng Trị.
Vai trò tham gia Nhà thầu thi công
Hạng mục thi công -Khu nhà Quản lý vận hành;

-Cơ khí phần mái Nhà điều khiển;

-Cơ khí phụ trợ Nhà máy điện;

-Cơ khí Cầu thang_Đập dâng

Giai đoạn
Hoàn thành Quí II/2015 và quý III/ 2017