Dự án - Nhà máy thủy điện Dak Pone

Nhà máy thủy điện Dak Pone


Mô tả dự án
Tên dự án Nhà máy thủy điện Đăk Pône
Loại công trình Công trình thủy điện
Địa điểm xây dựng Huyện KongPlong – Tỉnh KonTum
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Điện Lực 3
Đơn vị QLDA Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Đầu tư Điện Lực 3
Giới thiệu dự án Dự án được thi công xây dựng năm 2005. Dự án thủy điện Đắk Pône thuộc địa phận xã Măng Cành & Đăk Long, Huyện KongPlong – Tỉnh KonTum, phát điện cấp cho lưới điện quốc gia với công suất lắp máy Nlm = 15,6MW, điện lượng trung bình Eo = 69,10 x 106 kWh ,thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực.
Vai trò tham gia (*) Quản lý dự án, thẩm tra + kinh tế dự toán và Giám sát thi công
Hạng mục Toàn bộ dự án
Giai đoạn 2005-2010