Hoạt động kinh doanh

1. Xây lắp công trình

+ Thi công cơ khí công trình các loại;
+ Xây dựng, hoàn thiện công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông và Điện lực;
+ Xây dựng nhà ở gia đình và biệt thự;
+ Lắp đặt thiết bị và hệ thống điện, cơ khí công trình, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC;
+ Thi công nội thất, hoàn thiện công trình xây dựng;

2. Tư vấn xây dựng
+ Tư vấn thiết kế, Giám sát công trình.
+ Tư vấn quản lý dự án;
+ Tư vấn định giá công trình;
+ Tư vấn đấu thầu, lập HSMT và Đấu thầu;