Liên hệ

Gửi thư cho chúng tôi

Trụ sở chính

CÔNG TY CỔ PHẦN PTV VIỆT NAM

Địa chỉ: 386/24A Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3619 379

Email: vinaptv@gmail.com